Nieuwsbrief januari 2017


KWB Wielertoeristen Meerle


De KWB wielertoeristen Meerle bestaan intussen meer dan 30 jaar, en dat heeft altijd goed gegaan.
De laatste jaren zijn onder het nieuwe bestuur van de wielertoeristen andere accenten gelegd, wat voor heel wat trouwe fietsers een beetje moeilijk lag ...
Vooreerst willen velen onder de vlag van KWB verder fietsen, terwijl het huidig bestuur van de wielertoeristen KWB niet meer in hun vaandel willen dragen en zich van de KWB wil afscheiden.
Dit wil niet zeggen dat wij als KWB wielertoeristen er mee stoppen.
Wij gaan met velen verder zoals we bezig waren...

dit wil zeggen: de KWB wielertoeristen Meerle stoppen niet!

Enkele KWB wielertoeristen hebben nu een werkgroepje opgericht en zijn reeds rond de tafel gaan zitten.
Samen willen we van de KWB Wielertoeristen weer een gezellige groep maken zoals het al jaren was,
waar iedereen op zijn of haar eigen tempo aan bod kan komen.

Hierbij nodigen we iedereen die met ons mee wil rijden uit op een eerste info- en planningsvergadering.
Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 13 januari 2017 om 20u in de parochiezaal (zaaltje boven de keuken).

Heb je interesse om mee te rijden of wil je meer info?
Dan kan je ons contacteren per e-mail:
kwbwielertoeristenmeerle@gmail.com,
of bij Harry Verheyen, Heimeilenstraat 49, tel. 03 315 93 33.

Vele groeten namens het werkgroepje. Wij gaan er voor.
Judith, Patrick, Frans, Harry en Jos