KWB & OKRA MEERLE

Samen aankoop stookolie 2019

Beste leden,

Zoals gebruikelijk wil de KWB en OKRA u de gelegenheid geven om mee te doen aan de samen aankoop van stookolie.
De olieprijs is de voorbije weken flink geschommeld, en wat in de nabije toekomst gaat gebeuren weet niemand.

We hebben bij onze leverancier van de vorige jaren (comfort energy uit Merksplas) een korting bekomen van ongeveer 0,07 €/liter (op de officiële prijs bij een afname van 2000 liter).

Nu kan je ook stookolie ENERGY + bestellen: engery+ is wat duurder, maar is beter voor de brander, filters en verstuiver en geeft 8% meer rendement.
U kunt dus nu stookolie (Vanaf 1000 liter.) bestellen aan de prijs van
0.5757 €/liter BTW inbegrepen voor standaard stookolie of
0.5878 €/liter BTW inbegrepen voor energy+ stookolie (aanbevolen)

Zoals de vorige jaren wordt er een factuur opgemaakt voor elk KWB- of OKRA-lid afzonderlijk,
welke dient betaald te worden bij levering of zo vlug mogelijk met bijgeleverd overschrijvingsformulier via uw bankinstelling.

Indien u een bestelling wil doen, dient u onderstaande strook ingevuld en ondertekend binnen te brengen bij uw KWB-wijkmeester,
uw OKRA-wijkverantwoordelijke en dit ten laatste op dinsdag 11 juni 2019.

Uw wijkmeester brengt ze dan dinsdag 11 juni bij Ad Jacobs (Chaamseweg 47) (KWB) of Jeanne Van Ginneken (Langstraat 7) (OKRA) binnen,
want de inschrijvingen worden woensdagdagmorgen 12 juni afgeleverd.
De levering kan vanaf dan aanvangen.
Personen die dringend stookolie nodig hebben kunnen vanaf 13 juni zelf contact opnemen met comfort energy (tel.: 014-633049)

Maak het ons niet moeilijk en doe uw bestelling op tijd!!!
Aan u de keuze om een bestelling te doen.
Het bestuur van KWB- OKRA- Meerle heeft hieraan geen enkel voordeel.
Deze samenaankoop geldt alleen voor KWB- OKRA-leden van Meerle en voor eigen gebruik.


Bestelling huisbrandolie: (ten laatste op dinsdag 11 juni 2019)

Ik ondergetekende: .........................................................................(duidelijk invullen)

Straat: ........................................................................Nr.:..............(duidelijk invullen)
2328 MEERLE
( Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

bestel met dit schrijven ............................. liter standaard stookolie aan de prijs van 0.5757 €/liter
bestel met dit schrijven ............................. liter energy+ stookolie aan de prijs van 0.5878 €/liter
Ik betaal bij levering of voldoe zo vlug mogelijk mijn factuur.
Handtekening: